زبان هزاره‎گی به لیست عمومی افزوده شد

از هم اکنون میتوانید زبان ‎هزاره‎گی را در بخش تنظیمات انتخاب کنید. موفقیت در زمینه به ثبت رسانی و آماده سازی این زبان در سطح بین المللی برای وردپرس از سوی بای‎بک و از سال 2011 شروع شده بود. برای فعال ساختن زبان هزاره‎گی از مراحل نخستین اینستال تا انتخاب قالب به راحتی اقدام نمائید. لازم به توضیح میباشد که برای هرچه بهتر شدن کار ترجمه و رفع اشکالات به یاری شما نیازمندیم.

 

2015-02-14_011829

پاسخ دهید