WordPress.org

News

Month: نوامبر 2012

سلام

Month: نوامبر 2012

  • سلام

    به وردپرس در زبان هزاره گی خوش آمده اید. این سرویس برای سازگار ساختن سیستم انتشاراتی وردپرس با زبان هزاره گی است که برای استفاده هزاره ها تقدیم میشود. این سیستم در نخستین پله های زندگی خود میباشد و هرگونه کمک و همکاری از سوی شما عزیزان مثمر ثمر واقع خواهد شد. برای پیدا کردن…

    Read Post